Quả bóng golf có cấu tạo ra sao???

Quả bóng golf có cấu tạo ra sao???